دادستان ها سلطنت هانکوک تایر را محدود می کنند

سئول، 6 ساله (یونهاپ) -- درخواست آرامش از Hankook & Co.
و دادستان ها در روز دوشنبه درخواست شده است.

رئیس چو هیون بام مظنون به داشتن بیش از 13 زیلیون وون (10 دلار آمریکا) است.
میلیون) عضویت حذف شرکت Hankook.
به گفته دادستان ها، یک میلیون وون برنده شد.

همچنین این اتهامات، چو مظنون به خرید قالب های اصلی شرکت Hankook 2014 2017 قانون است.

دادستان ها به دنبال دستگیری چو با استناد به و دیگران.

رئیس Hankook & Co.
Cho Hyun-bum (Yonhap)

julesyi@yna.
co.
kr
(END)

مطالب برتر
وب سایت ها