3 شرکت 29000 وسیله نقلیه

سئول، 24 فوریه (یونهاپ) -- فروش و کره و شرکت های 29000 قطعه خودرو، جمعه.
زمین، زیرساخت و یک بیانیه.

این فراخوان ها کینماتوگراف شاسی بلند Aviator وارد شده توسط فروش و کره، بسته Danigo مطابق با Daechang Motors و یک چرخ یاماها LTS125 وارداتی بر اساس Hankook هستند.
تجارت، گفت.

مالکان مخزن مشخص شده و شرکت های جایگزین شده را به صورت رایگان در مرکز قرار می دهند.

(END)

مطالب برتر
وب سایت ها