1.6 درصد دسامبر

سئول، 31 ژانویه (یونهاپ) -- آمار 1.
6 درصدی کره در ماه دسامبر، سه شنبه نشان داد که در چه حالتی تولید در میان صادرات باقی مانده است

در وسیع ترین 32 ماه، 0.
4 درصد کاهش یافته است.
نوامبر، با توجه به کارشناسی آمار کره.

فروش، هزینه، 1.
4 درصد دوره.

7.
1 درصد در ماه دسامبر کاهش یافته است، به طور کلی کتاب آبی نشان داد.

همه و همه سال 2022، سن کشور 3.
3 درصد در سال.

این عکس که در 1 ژانویه 2023 گرفته شده است، یک POSCO، فولادساز کره ای، پوهانگ، 272 کیلومتری سئول را نشان می دهد.
(یونهاپ)

colin@yna.
co.
kr
(END)

مطالب برتر
وب سایت ها